Privacy policy

Privacyverklaring Van Ham Online Media Group B.V. / onderwijsland.com
Van Ham Online Media Group B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Van Ham Online Media Group B.V.
Postbus 3317, 4800 DH te Breda
E-mailadres: info@onderwijsland.com
Website: www.onderwijsland.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Ham Online Media Group B.V. maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld www.onderwijsland.com bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internetbrowser waarmee je surft, de laatste site/social platform die je hebt bezocht voordat je op Onderwijsland.com kwam en de pagina's die je binnen www.onderwijsland.com bezoekt. Deze gegevens slaan wij niet zelf op, maar worden verwerkt in Google Analytics (zie hoofdstuk Google Analytics voor meer informatie).

Van Ham Online Media Group B.V. verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt, één van onze online formulieren invult, of als je een e-mail aan ons stuurt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die u afneemt:
- Bedrijfsnaam
- E-mailadres
- Voornaam
- Achternaam
- Functie
- Branche
- Naam rekeninghouder
- Adres rekeninghouder
- Postcode rekeninghouder
- Woonplaats rekeninghouder
- Land rekeninghouder
- Rekeningnummer
- Bank id (BIC)
- Persoonlijke berichten naar andere leden
- Onderwijsland social updates en likes
- Reacties op nieuwsberichten
- Reacties op vacatures
- Reacties op evenementen
- Reacties op opleidingen
- Uw vraag of opmerking

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onderwijsland.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De persoonsgegevens die je actief aan Onderwijsland.com verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het kunnen garanderen dat minimaal 80% van de leden als directielid, bestuurder, professional, vakgenoot, beslisser en/of beïnvloeder actief is binnen het onderwijs
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Van Ham Online Media Group B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Ham Online Media Group B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Ham Online Media Group B.V.) tussen zit. Van Ham Online Media Group B.V. gebruikt hiervoor geen computerprogramma's of –systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Van Ham Online Media Group B.V. bewaart de contact aanvragen die via de website zijn geplaatst in beginsel zo lang als nodig of zo lang als de wet dat voorschrijft. Van Ham Online Media Group B.V. mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Ham Online Media Group B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Ham Online Media Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Ham Online Media Group B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Van Ham Online Media Group B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Van Ham Online Media Group B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Van Ham Online Media Group B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Het Google Analytics account van Van Ham Online Media Group B.V. staat ingesteld dat Google geen verzamelde data verder mag gebruiken voor eigen gebruiken of verstrekking aan derden. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Ham Online Media Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onderwijsland.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Ham Online Media Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Ham Online Media Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@onderwijsland.com